.

 

 

 

 

 

Екип

Ръководител: проф. Димитър Иванов

Заместник: доц. Майяна Митрева

Научен секретар: доц. Тереза Тренчева

Управление на проекти: доц. Евгения Ковачева

Връзки