.

 

 

 

 

 

Събития

Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда  
към Университета по библиотекознание и информационни технологии
Столична община
Българска академия на науките


ПРОГРАМА
на
9-та научна конференция на тема:

ЛИДЕРСТВОТО В ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ: изучаване, преподаване, възпитаване


30 януари 2015г.
Музей за история на София
сградата на Централна минерална баня


9.00 – 9.30

Поклонение пред паметника на Стефан Стамболов
(срещу централния Военен клуб)
Военен церемониал,
Слово на вицепрезидента на Р България Маргарита Попова по случай 161 години от рождението на Стефан Стамболов

9.30 – 10.00

Регистрация на участниците
Музей за история на София (сградата на Централна минерална баня)

10.00 – 11.00

Откриване на конференцията
зала 1
Проф. Димитър Иванов , Директор на института по лидерство

 

 • Приветствия от:
  • Проф. Стоян Денчев, Ректор на УниБИТ
  • Йорданка Фандъкова, кмет на София
  • Акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН
  • поздравителни адреси
 • Връчване на годишната награда за лидерство на:
  • г-н Ивайло Калфин,
   вицепремиер и министър на труда и социалната политика
  • Владика Дометиан, Видински митрополит

11.00 – 12.00

Пленарни доклади

 • Държавният и общественият преход от „тоталитаризъм“ към „демокрация“  през призмата на лидерството
  проф. Димитър Иванов, Директор на института по лидерство
 • Лидери, елити и образование в ерата на „геополитическия апокалипсис“
  г-жа Маргарита Попова, Вицепрезидент на Р България

12.00 – 12.30 Кафе-пауза


12.30 – 15.00 Работа по секции


НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И
СЪОБЩЕНИЯ ПО
ЛИДЕРСТВО
Модератор:                                            Зала 1
Доц. Евгения Ковачева

ПРЕПОДАВАНЕ И ВЪЗПИТАВАНЕ
В ЛИДЕРСТВО

Модератор:                                       Зала 2
Доц. Майяна Митевска-Енчева

Лидерството и деструкцията на медиите
Проф. Стоян Денчев,
докторант Ива Николова
, УниБИТ

Форми на обучение на кадри за държавната администрация
Димитър Пенков, Институт по администрация към Министерски съвет

Критерии и индикатори за оценка на лидерския стил на министър председателя - 1885 – 1946
Доц. Антоанета Христова БАН

За политическото лидерство
Проф. Георги Манолов,
Колеж по икономика и администрация, Пловдив

Политическо лидерство и историческа забрава
Доц. Максим Мизов

Особености и проблеми на лидерството в университетска среда
Проф. Сево Явашчев, УниБИТ

е-Лидерство
Проф. Румен Николов, УниБИТ

Динамика на лидерските стилове
Доц. Майяна Митевска-Енчева, УниБИТ

Доктор Стоян Чомаков –
един от лидерите в нова България

Проф. Илия Тодев,
Институт за исторически изследвания, БАН

Преходността на времето и идеалите в непреходността на лидерството като духовно наследство
Доц. Мюмюн Тахиров,
докторант Райна Йотова, УниБИТ

Лидерството като духовно лъчение:
Музеят на Вера Недкова

Проф. Вера Бонева, УниБИТ

Изследване на удовлетвореността от живота при съвременния българин в перспективата на ценностите
Гл. ас. Магдалена Гарванова, УниБИТ

Лидерство - политически трансформации и комуникационни деструкции
Проф. Николай Палашев и
Доц.  Борис Борисов, УниБИТ

Умения и качества на съвременния лидер – обучение и възпитание
Гл. ас.Сергей Модев, УниБИТ

Портрет на демократичния лидер
Проф. Михаил Неделчев, НБУ

Наблюдения върху лидерството на съвременния политически елит (проблеми и перспективи)
Веселка Петрова, докторант, УниБИТ

Ролята на лидерството в процеса на реформа в публичната сфера
Доц. Валентин Василев и доц. Николай Марин,
ЮЗУ "Неофит Рилски"
, Благоевград

Щрихи  върху образа на жената – политик в демократична България (образована, компетентна, уважавана)
Диляна Кочева докторант, УниБИТ

Формирането на института на националния лидер в Монголия през ХІІІ век
Проф. Александър Федотов
СУ „Св. Климент Охридски“

Формиране на комуникационни умения на лидера в университетска среда
Д-р Христина Богова,
докторант Мариана Атанасова
, УниБИТ

Българското лидерство, представено в интернет пространството
Доц. Евгения Ковачева, УниБИТ

Представянето на докладите във вид на експозе до 10 минути.
Пълният обем на докладите за публикуване в бюлетина от конференцията се изпращат по електронна поща
lider@unibit.bg до 28 февруари 2015

15. 00 Закриване на конференцията                                     

 

 

Връзки